Ο Κώδικας Δεοντολογίας Λογιστών Ινδονησίας 2021 τίθεται σε ισχύ στις 31 Δεκεμβρίου 2021

Ο Κώδικας Δεοντολογίας Λογιστών Ινδονησίας 2021 τίθεται σε ισχύ στις 31 Δεκεμβρίου 2021

November 23, 2021 0 Von admin

Βιβλίο Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών Ινδονησίας 2021 μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://web.iaiglobal.or.id/Kode-Etik/Buku%20Kode%20Etik%20Efektif

Κώδικας Δεοντολογίας Λογιστών Ινδονησίας 2021

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ, IAI ΜΑΖΙ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ IAPI ΚΑΙ IAMI ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΙΝΔΟΝΗΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ 2021

Η Επιτροπή Δεοντολογίας του Ινστιτούτου Λογιστών της Ινδονησίας (IAI) μαζί με την Επιτροπή Επαγγελματικής Δεοντολογίας του Ινδονησιακού Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών (IAPI) και η Επιτροπή Δεοντολογίας του Ινδονησιακού Ινστιτούτου Λογιστών Διοίκησης (IAMI) έχουν επικυρώσει στις 31 Αυγούστου 2021 Κώδικας Δεοντολογίας Λογιστών Ινδονησίας 2021 αποτελεσματικός 31 Δεκεμβρίου 2021. Ειδικά για τους Δημόσιους Λογιστές, αυτός ο κώδικας δεοντολογίας ονομάζεται Κώδικας Δεοντολογίας Δημοσίων Λογιστών.

Ως επαγγελματική οργάνωση, η IAI ενεργεί πάντα προς το δημόσιο συμφέρον και για τη διατήρηση και την αύξηση της εμπιστοσύνης του κοινού στο επάγγελμα του λογιστή. Ως εκ τούτου, η IAI πρέπει να διασφαλίζει ότι ο εν ενεργεία λογιστής ή ο επαγγελματίας λογιστής υπακούει πάντα και εφαρμόζει τον κώδικα δεοντολογίας, τα επαγγελματικά πρότυπα και άλλες υποχρεώσεις.

IAI ως συνιδρυτής και μέλος Η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις 7 Δηλώσεις Υποχρεώσεων Μέλους (SMO) που ορίζεται από την IFAC. Ως μέρος της μορφής υπακοής του IAI στο SMO 4, συγκεκριμένα: Κώδικας Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές του Διεθνούς Συμβουλίου Προτύπων Δεοντολογίας για Λογιστές (IESBA)η IAI διασφαλίζει πάντα ότι ο κώδικας δεοντολογίας για τους λογιστές είναι η υιοθέτηση της τελευταίας έκδοσης του κώδικα δεοντολογίας που εκδόθηκε από την IESBA IFAC.

Αυτή η αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας αποτελεί μέρος των προσπαθειών της IAI να προστατεύσει το δημόσιο συμφέρον, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι το επάγγελμα του λογιστή έχει ακεραιότητα και ποιότητα εργασίας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Αυτή η αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας αλλάζει εν μέρει το Μέρος 1: Συμμόρφωση με τον Κώδικα Δεοντολογίας, τις Βασικές Αρχές Δεοντολογίας και τα Εννοιολογικά Πλαίσια και το Μέρος 2: Λογιστές που εργάζονται σε επιχειρήσεις που προέρχονται από Αναθεώρηση του Κώδικα Προώθηση του ρόλου και της νοοτροπίας που αναμένεται από τους επαγγελματίες λογιστές που εκδίδεται από Το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας για Λογιστές (IESBA) τον Οκτώβριο του 2020. Επιπλέον, αυτός ο Αναθεωρημένος Κώδικας Δεοντολογίας προσθέτει έναν κανονισμό για τα κλειστά έγγραφα για τη ρύθμιση των μακροχρόνιων σχέσεων μεταξύ προσωπικού και πελατών ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης της εναλλαγής συνεργατών, καθώς και βελτίωσης των παραγράφων και των ορισμών των σχετικών όρων στη «Στενή οικογένεια».

Προηγουμένως, η IAI μέσω της Επιτροπής Δεοντολογίας είχε εκδώσει τον Ινδονησιακό Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών το 2020 μαζί με άλλες επαγγελματικές ενώσεις, δηλαδή την IAPI και την IAMI. Ο κώδικας δεοντολογίας υιοθετείται πλήρως Εγχειρίδιο Διεθνούς Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές Έκδοση 2018 που δημοσιεύτηκε από την (IESBA) IFAC.

Με τον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών της Ινδονησίας του 2021, ελπίζεται ότι μπορεί να αυξήσει την εμπιστοσύνη του κοινού στους Επαγγελματίες Λογιστές, ιδιαίτερα στους Λογιστές που έχουν λάβει άδεια από το Υπουργείο Οικονομικών να παρέχουν λογιστικές υπηρεσίες μέσω του Γραφείου Υπηρεσιών Λογιστών (KJA). Με βάση δεδομένα από το Κέντρο Οικονομικής Επαγγελματικής Ανάπτυξης (PPPK) του Υπουργείου Οικονομικών της Δημοκρατίας της Ινδονησίας από τον Ιούνιο του 2021, μέχρι σήμερα υπάρχουν 620 KJA σε 34 επαρχίες της Ινδονησίας που είναι έτοιμες να παρέχουν υπηρεσίες. μη διασφάλιση όπως υπηρεσίες τήρησης βιβλίων, υπηρεσίες σύνταξης οικονομικών εκθέσεων, υπηρεσίες διαχείρισης και άλλες υπηρεσίες.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστή της Ινδονησίας εδώ.

Άλλο σχετικό υλικό: Κώδικας δεοντολογίας FAQ.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΥΛΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ, 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

( Πηγή : http://iaiglobal.or.id/v03/materi-publikasi/materi-223 )

Κατατέθηκε κάτω από: Χωρίς κατηγορία |